บริษัท ENNOTHAI ก่อตั้งเมื่อปี 2011 บุคลากรของบริษัทประกอบด้วยนักวิจัย วิศวกรไฟฟ้า และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ทางด้านการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งในภาคหน่วยงานรัฐบาลและอุตสาหกรรม มีความชำนาญงานด้านออกแบบ ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิเคราะห์การประหยัดพลังงานสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม ปรับปรุงตัวประกอบกำลัง เฟสไม่สมดุล ฮาร์มอนิก ออกแบบและติดตั้งระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่

          รวมทั้งนำเข้าเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมใหม่สำหรับประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และการป้องกันการกัดกร่อน (Rust Protection) จากต่างประเทศ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในประเทศ รวมทั้งลดการสูญเสียในระบบทั้งในภาคหน่วยงานรัฐบาล อุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยมี ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์ เป็นที่ปรึกษาของบริษัท ( อ่านประวัติของ ดร. )

 

วิสัยทัศน์บริษัท

          เราจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมระดับนานาชาติ

พันธกิจ

          นำเทคโนโลยีทีดีที่สุด เพื่อลดต้นทุนสำหรับลูกค้า

 

Business Out Line

Import & Export
          - Rust Protection Equipment
          - Magnetohydrodynamics
          - Instrument Tool and Equipment
          - Electrical Equipment
          - Etc…

Design & Installation
          - Switch Board and Main Distribution Board
          - Motor Drive System (Low/Medium/High Voltage)
          - Etc…

Service, Analysis and Consultance
          - Power factor correction
          - Power Quality
          - Energy Saving and Management
          - Motor Repairing
          - Etc…

 

Our Organization

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

 

Product Group in our Business