การเปรียบเทียบ RS-5 กับการป้องกันแบบต่างๆ

การพ่นสีกันสนิม

• ป้องกันเฉพาะพื้นที่ๆถูกพ่น - RS-5 ป้องกันโลหะทั้งหมดprotects of the metal
• ต้องมีการพ่นสม่ำเสมอ - RS-5 ป้องกันตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง
• เพิ่มมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม – RS-5 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การป้องกันแบบCapacitive Coupling ERP (Unproven)

• การป้องกันแบบ Capacitive Coupling นั้นจะใช้กระแสไฟฟ้าขนาดเล็กๆในการสร้างให้ผิวของโลหะมีค่าเสมือนตัวเก็บประจุไฟฟ้า โดยมีสีของรถเป็นสารไดอิเล็กตริก ในกรณีที่สีของรถยนต์มีรอยปลิ แตกร้าว หลักการนี้ไม่สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ นอกเหนือจากนี้มีความสามารถป้องกันเฉพาะส่วนที่มีสีเคลือบเพียงเท่านั้น – การทำงานของ RS-5 ไม่ขึ้นอยู่กับสีของรถยนต์ สามารถป้องกันการกัดกร่อนของโลหะของรถยนต์ทั้งคัน
• รูปร่างของรถมีลักษณะไม่สมมาตร ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะสร้างให้โลหะมีค่าเสมือนตัวเก็บประจุไฟฟ้า – RS-5 มีการทำงานตลอดเมื่อใช้งานร่วมกับ Rust Magnets? ในการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะภายในรถยนต์

การป้องกันแบบ Basic Cathodic Protection ERP

• การป้องกันแบบแคโทดิกแบบดั้งเดิมนั้นเหมาะสมสำหรับป้องกันการกัดกร่อนสำหรับเรือเดินสมุทรและท่อที่ฝังดิน จะใช้น้ำและดินเป็นตัวนำ (Conductive material) ระหว่างขั้วแอโนดและโลหะที่ต้องการป้องกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานในการป้องกันการกัดกร่อนสำหรับรถยนต์ - RS-5 ใช้เทคโนโลยีการป้องกันการกัดกร่อนแบบผสมผสานร่วมกับแผ่น Rust Magnets? ที่ประกอบด้วยแผ่น Graphite-based เป็นตัวนำ ทำให้กระแสไฟฟ้าที่สร้างอิเล็กตรอนไหลผ่านไปยังโลหะ ส่งผลให้สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ทุกสภาวะการใช้งาน