เงื่อนไขการรับประกันระบบป้องกันสนิมสำหรับรถยนต์ RustStop RS-5

1. รับประกันเฉพาะตัวเครื่อง (Command Module) 10 ปี ไม่ครอบคลุมถึงแผ่น Rust Magnet และอุปกรณ์สิ้นเปลืองเช่น หางปลา น๊อต สายไฟ

2. เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกันเครื่อง

2.1 อุบัติเหตุ
2.2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ สินามิ
2.3 ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมของ RustStop มากกว่า 75 % ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลรักษารถของท่าน หมั่นนำรถของท่านไปตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันสนิมที่ตัวแทนจำหน่าย ศูนย์ติดตั้งหรือติดต่อบริษัทเอ็นโนไทย นอกเหนือจากนี้หากท่านมีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมของระบบป้องกันสนิม(RustStop) สามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมของทางบริษัทเอ็นโนไทย

3. หมั่นทำความสะอาดที่แผ่น Rust Magnet บ่อยๆ จะทำให้มีประสิทธิภาพการป้องกันสนิมที่ดี