คู่มือการติดตั้งระบบป้องกันสนิมสำหรับรถยนต์ RustStop? RS-5

ระบบป้องกันสนิมสำหรับรถยนต์ RustStop? RS-5 ประกอบด้วย 2 เอ้าท์พุทโดยใช้แผ่น Rust Magnets? ทั้งหมด 4 แผ่น (6 แผ่นสำหรับรุ่น Heavy duty และ รุ่น 24 V) โดยแต่ละเอ้าท์พุทประกอบด้วยแผ่น Rust Magnets? จำนวน 2 แผ่น โดย Rust Magnets? แต่ละแผ่นครอบคลุมการป้องกันการกัดกร่อน 6 ตารางเมตร โดยแต่ละเอ้าท์พุทต้องต่อกับโครงสร้างรถที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน ตัวเครื่องของระบบป้องกันสนิมจะมีฟังก์ชั่นการทำงานอัจฉริยะแสดงสภาวะการทำงานของเครื่อง โดยเจ้าของรถยนต์สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องได้จากหลอดไฟ LED ของเครื่องดังนี้

• POWER แสดงถึงแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ปกติ
• OPERATE แสดงถึงการทำงานปกติของเครื่อง
• INSPECT แสดงถึงการป้องกันการกัดกร่อนสูงสุด
• FAULT แสดงถึงสภาวะการทำงานผิดปกติของเครื่อง
• LOW BATTERY แสดงถึงแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำ

สำหรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานของเครื่องป้องกันสนิมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์นั้น จะใช้ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 และ 24 โวลท์ สำหรับรถยนต์แต่ละประเภท

การติดตั้งตัวเครื่อง
ในการติดตั้งตัวเครื่องควรจะติดตั้งให้ใกล้จากบริเวณหน้ารถหรือในรถของท่าน หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีความร้อนสูง

การติดตั้งแผ่น Rust Magnets?
ระบบป้องกันสนิมสำหรับอุตสาหกรรม RustStop? RS-5 สามารถป้องกันการกัดกร่อนคลอบคลุมพื้นที่ 24 ตารางเมตร แผ่น โดย Rust Magnets? แต่ละแผ่นครอบคลุมการป้องกันการกัดกร่อน 6 ตารางเมตร ทำให้สามารถติดตั้งป้องกันการกัดกร่อนสำหรับรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์เช่น หม้อน้ำ การเลือกบริเวณติดตั้งแผ่น Rust Magnets? ที่เหมาะสมควรเลือกบริเวณซ้ายขวา-ด้านหน้าและบริเวณซ้ายขวา-ด้านหลังรถ จะทำให้สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้คลอบคลุมรถยนต์ทั้งคัน การติดตั้งแผ่น Rust Magnets? ทำได้ง่ายเพียงลอกแผ่นกาวด้านหลังแผ่น Rust Magnets? ออก ทำการติดลงบนโครงสร้างรถยนต์ที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน เชื่อมต่อระหว่างแผ่น Rust Magnets? โดยใช้ไขควงขันน๊อตและแหวนลงบนแผ่น Rust Magnets? โดยก่อนทำการติดตั้งแผ่น Rust Magnets? กับรถยนต์ที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน ควรทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน คราบสนิมออกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง การกำจัดคราบสิ่งสกปรกดังกล่าวสามารถใช้ RX100 ในการทำความสะอาด


รูปที่ 1 การใช้ไขควงเชื่อมต่อแผ่น Rust Magnets?

การเชื่อมต่อสายไฟ
การเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหางปลาสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือการเข้าหางปลาแบบเดี่ยวและแบบคู่ดังรูปที่ 2 โดยการเข้าหางปลาแบบเดี่ยวจะใช้งานกับการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับแผ่น Rust Magnets? แผ่นแรก และการเข้าหางปลาแบบคู่ใช้งานกับการเชื่อมต่อระหว่างแผ่น Rust Magnets? แผ่นแรกไปยังแผ่นอื่นๆ


รูปที่ 2 การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้หางปลา


รูปที่ 3 ตำแหน่งการติดตั้ง RustStop ที่เหมาะสม (กล่อง Command Module บริเวณที่ว่างด้านหน้าของรถ, แผ่น Rust Magnet 2 แผ่นบริเวณด้านหน้ารถ, แผ่น Rust Magnet 2 แผ่นบริเวณด้านหลังรถ)


รูปที่ 4 การติดตั้งกล่อง Command Module บริเวณที่ว่างด้านหน้าของรถ


รูปที่ 5 เข้าสายหางปลาของไฟเลี้ยงวงจรของกล่อง Command Module กับแบตเตอรี่ (สายสีแดงเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่และสายสีดำเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่)


รูปที่ 6 ติดแผ่น Rust Magnet บริเวณด้านขวาหน้ารถ


รูปที่ 7 ติดแผ่น Rust Magnet บริเวณด้านซ้ายหน้ารถ ต่อหางปลาระหว่างแผ่น Rust Magnet ทั้งสองถึงกันและต่อไปยังขั้วทางด้านออกของกล่อง Command Module (Channel 1, 45 V)


รูปที่ 8 ติดแผ่น Rust Magnet บริเวณด้านซ้ายหลังรถ


รูปที่ 9 ติดแผ่น Rust Magnet บริเวณด้านขวาหลังรถ ต่อหางปลาระหว่างแผ่น Rust Magnet ทั้งสองถึงกันและต่อไปยังขั้วทางด้านออกของกล่อง Command Module (Channel 2, 45 V)


รูปที่ 10 สิ้นสุดการติดตั้ง RustStop ในรถยนต์

คำแนะนำการติดตั้ง

• เลือกติดตั้งกล่อง Command Module บริเวณที่ห่างไกลจากความร้อนในรถ
• เลือกติดแผ่น Rust Magnet ทั้ง 4 แผ่น บริเวณด้านหน้า 2 แผ่น (ซ้ายและขวา) บริเวณด้านหลัง 2 แผ่น (ซ้ายและขวา) ให้เหมาะสม ทำให้มีประสิทธิภาพการป้องกันสนิมที่ดี
• เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว หลอดไฟ LED สีเขียวที่กล่อง Command Module (On) กระพริบ แสดงว่าเครื่องทำงาน โดยสามารถตรวจสอบการทำงานของได้โดยใช้มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (Voltmeter) วัดระหว่างแผ่น Rust Magnet ทั้ง 4 แผ่นกับตัวรถ หากวัดแรงดันไฟฟ้าได้ 35-50V แสดงว่าติดตั้งถูกต้อง
• หากติดตั้งเสร็จแล้ว หากหลอดไฟ LED สีแดงที่กล่อง Command Module (Fault) ติด แสดงว่าเครื่องไม่ทำงาน เนื่องจากการลัดวงจร (Short circuit) สามารถแก้ไขโดยตรวจสอบการขันน๊อตที่แผ่น Rust Magnet ว่าทะลุกับตัวรถหรือไม่ หากไม่พบสาเหตุการลัดวงจร ให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทเอ็นโนไทยทันที
• หากหลอดไฟ LED สีแดงที่กล่อง Command Module (Inspect) ติด แสดงว่าแผ่น Rust Magnet หมดอายุการใช้งาน ทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของเครื่องลดลง ให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทเอ็นโนไทยเพื่อเปลี่ยนแผ่น Rust Magnet ใหม่ (โดยทั่วไปใช้งานได้มากกว่า 5 ปี)
• หากหลอดไฟ LED สีแดงที่กล่อง Command Module (Battery Low) ติด แสดงว่าแบตเตอรี่ในรถของท่านกำลังหมดอายุการใช้งาน ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของเครื่องลดลง ให้รีบเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที
• หมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันสนิม (RustStop) ทุก 6 เดือนกับตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทเอ็นโนไทย เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมที่ดี