เกี่ยวกับ RSi

• ออกแบบโดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการป้องกันการกัดกร่อน
• RustStop? RSi ใช้เทคโนโลยีผสมผสานในการป้องกันการกัดกร่อนแบบ Sacrificial Anode และ Impressed current ทำให้สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ทั้งสภาวะแห้งและชื้น
• 3 เอ้าท์พุต ทำให้สามารถแยกการป้องกันการกัดกร่อนได้หลายจุด
• ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมเช่น เครื่องจักร เครน หลังคา โครงสร้างตึก งานระบบท่อต่างๆ หม้อน้ำ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ อื่นๆ
• ใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียล
• คลอบคลุมการป้องกันโลหะทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณที่สีกันสนิมเข้าไม่ถึง
• RustStop? RSi มีความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนมากกว่า 75% สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนได้โดยใช้ร่วมกับ RustStop? RX100
• ติดตั้งง่าย
• ฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่อง RustStop? RSi อัจฉริยะ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า
• ฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่อง RustStop? RSi อัจฉริยะ ปรับเปลี่ยนการป้องกันการกัดกร่อนตามสภาวะแวดล้อม ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการกัดกร่อน
• ฟังก์ชั่นเตือนเมื่อต้องการการบำรุงรักษา (Maintenance requirements)
• ฟังก์ชั่นการป้องกันการลัดวงจร (Short circuit)
• ฟังก์ชั่นป้องกันฟ้าผ่า (Lightning surge) และแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Transient voltage)
• ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยเพียง 0.06-0.35 mA ในการป้องกันการกัดกร่อน
• ไม่รบกวนการทำงานของระบบควบคุมต่างๆในอุตสาหกรรม
• ไม่อันตรายจากกระแสไฟฟ้าเมื่อสัมผัสโลหะ
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• รับประกันเครื่อง 5 ปีเต็ม
• ทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานระดับนานาชาติ o Herriot Watt University, United Kingdom o Shogun Testing Facilities o Diamond-Kote, Canada o Electronics Incorporated (Safety Tests) o Sapref (Shell and BP, South African Petroleum Refineries) o Engen Refinery o Alpha Pharm o Telkom o Flamingo Plant Hire (A Barloworld Company) o AA Motorist Magazine (Did an article on the effectiveness of ERP)