เงื่อนไขการรับประกันระบบป้องกันสนิมสำหรับอุตสาหกรรม RustStop RSi

1. รับประกันเฉพาะตัวเครื่อง (Command Module) 5 ปี ไม่ครอบคลุมถึงแผ่น Rust Magnet และอุปกรณ์สิ้นเปลืองเช่น หางปลา น๊อต สายไฟ
2. เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกันเครื่อง 2.1 อุบัติเหตุ 2.2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ สินามิ 2.3 ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมของ RustStop มากกว่า 75 % ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของท่าน หมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันสนิม นอกเหนือจากนี้หากท่านมีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมของระบบป้องกันสนิม(RustStop) สามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์เสริมของทางบริษัทเอ็นโนไทย
3. หมั่นทำความสะอาดที่แผ่น Rust Magnet บ่อยๆ จะทำให้มีประสิทธิภาพการป้องกันสนิมที่ดี