คำถามเกี่ยวกับ RustStop RSi

Q: เครื่องป้องกันสนิมแบบอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
A: เครื่องป้องกันสนิมอิเล็กทรอนิกส์ทำงานโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สร้างอิเล็กตรอนชดเชยให้แก่โลหะในการป้องกันการกัดก่อน (สนิม) โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องป้องกันสนิมอิเล็กทรอนิกส์มีหลากหลายรูปแบบในการป้องกันการกัดกร่อนเช่น ในแท่นเจาะน้ำมันกลางทะเล เรือเดินสมุทร ท่อน้ำมันและท่อก๊าซที่ฝังใต้ดิน

Q: RustStop RSi มีหลักการทำงานอย่างไร
A: การเกิดสนิมเป็นปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) หรือเรียกว่ากระบวนการอ๊อกซิเดชั่น RustStop RS-5 ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานประกอบด้วยวิธี Sacrificial Anode และวิธี Impressed Current ทำการชดเชยอิล็กตรอนอิสระให้แก่โลหะที่ต้องการป้องกัน สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้สูงสุดทั้งสภาวะแห้งและที่มีความชื้นสูง

Q: เคยได้ยินมาว่าการป้องกันแบบแคโทดิกสามารถป้องกันได้ในที่มีความชื้นสูง ไม่สามารถป้องกันได้ในสภาวะแห้ง
A: เป็นเรื่องจริงสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนโดยวิธีแคโทดิกแบบดั้งเดิม (Classical cathodic protection) RustStop RSi ได้ประยุกต์การป้องกันโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน สามารถป้องกันได้ในสภาวะอากาศปกติ (Open air) โดยใช้แผ่น Rust Magnet ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่วิจัยเฉพาะ RustStop RSi เท่านั้น มีการจดสิทธิบัตรคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั่วโลก

Q: RustStop RSi เป็นอันตรายต่อคนเมื่อสัมผัสรถหรือไม่
A: RustStop RSi ไม่เป็นอันตรายต่อคนเมื่อสัมผัสโลหะ โดย RustStop RSi ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพียง 45 Volts รวมทั้งผ่านมาตรฐานการทดสอบด้านต่างๆ ก่อนผลิตขายทั่วโลก

Q: RustStop RSi มีผลรบกวนต่อระบบควบคุมต่างๆในโรงงานหรือไม่
A: ไม่มีผลต่อการรบกวนระบบควบคุมต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม

Q: RustStop RSi สามารถใช้งานร่วมกับการป้องกันแบบอื่นๆหรือไม่
A: RustStop RSi สามารถใช้งานร่วมกับ RustStop Rx100 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อน

Q: RustStop RSi 1 เครื่องสามารถป้องกันการกัดกร่อนของพื้นที่เท่าไหร่
A: RustStop RSi สามารถใช้งานกับพื้นที่สูงสุด 200 ตารางเมตร สามารถเพิ่มขนาดพื้นที่การป้องกันการกัดกร่อนได้โดยติดตั้ง RustStop RSi หลายชุด

Q: RustStop RSi สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับพลังงานแสงอาทิตย์ได้หรือไม่
A: RustStop RSi สามารถประยุกต์ใช้งานกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีแบบผสมผสาน ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยในการป้องกันการกัดกร่อน รายละเอียดทางวิศวกรรมสามารถติดต่อกับทีมงานด้านวิศวกรรมของบริษัทเอ็นโนไทย