ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะของ RSi

• กล่องทำจากพลาสติก ABS อย่างดี ทนความร้อนสูง
• แรงดันฟ้าอินพุท : 220/240 Volt AC
• แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านออกอยู่ระหว่าง 40 - 45 Volts
• ใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงานเพียง 0.06 – 0.35 mA ในการป้องกันการกัดกร่อน
• มีฟังก์ชั่นตรวจสอบการทำงานของเครื่อง
• มีฟังก์ชั่นตรวจสอบการทำงานของแรงดันไฟฟ้าของระบบ
• ฟังก์ชั่นเตือนเมื่อต้องการการบำรุงรักษา (Maintenance requirements)
• ฟังก์ชั่นการป้องกันการลัดวงจร (Short circuit)
• มีฟังก์ชั่นอัจฉริยะปรับเปลี่ยนการป้องกันการกัดกร่อนตามสภาวะแวดล้อม
• มีระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning surge) และแรงดันไฟฟ้ากระชาก ( Transient voltage) จากสภาวะผิดปกติของระบบไฟฟ้า
• 3 เอ้าท์พุต ทำให้สามารถแยกการป้องกันการกัดกร่อนได้หลายจุด
• คลอบคลุมพื้นที่การป้องกันสูงสุด 200 ตารางเมตร
• ใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียล
• ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทชั้นนำของโลกเช่น Phillips และ Hewlett Packard ซึ่งมีการรับรองอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 10 ปี
• รับประกันเครื่อง 5 ปีเต็ม
• น้ำหนัก 1,450 กรัม
• คุณสมบัติของสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างแผ่น Rust Magnet ในกรณีที่พื้นที่ป้องกันมีความยาวมากกว่า 100 เมตร ควรใช้สายไฟที่มีคุณภาพสูงในการเชื่อมต่อระหว่างแผ่น Rust Magnet โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้

- ขนาดพื้นที่หน้าตัดของตัวนำต้องไม่น้อยกว่า 0.75 ตารางมิลลิเมตร
- ทนพิกัดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 500 V
- ทนพิกัดกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 3 A
- อุณหภูมิใช้งาน 10-80 องศาเซลเซียล
- ฉนวนสายไฟแบบพีวีซี สามารถอ่อนตัวได้ (Flexible grade PVC) - ตัวนำแบบทองแดง