การทดสอบการป้องกันสนิมของ RustStop RSi

สถานที่ทดสอบ งาน Intermach 2012 ไบเทคบางนา

ผู้ทดสอบ : ลูกค้า

เงื่อนไขในการทดสอบ : ทดสอบกับเหล็กโครงสร้าง


รูปที่ 1 เริ่มต้นทดสอบวันที่ 17/5/2012


รูปที่ 2 สิ้นสุดการทดสอบวันที่ 18/5/2012

รูปที่ 1-2 แสดงการทดสอบเหล็กที่ใช้ในงานโครงสร้าง ทำการทดสอบในงาน Intermach 2012 ไบเทคบางนา ซึ่งทดสอบเปรียบเทียบการเกิดสนิมขึ้นโดยใช้ระบบป้องกันสนิม (RustStop RSi) และไม่มีการป้องกันสนิม กำหนดเงื่อนไขในทดสอบภายใต้สภาวะเลวร้ายสุดนั่นคือการใช้แผ่นเหล็กแช่น้ำเกลือเพื่อเร่งการกัดกร่อนของแผ่นเหล็ก ระยะเวลาการทดสอบ 24 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าไม่เกิดการกัดกร่อนของสนิมขึ้นที่แผ่นเหล็กที่ใช้ระบบป้องกันสนิม (RustStop RSi) และเกิดการกัดกร่อนของสนิมอย่างรุนแรงขึ้นที่แผ่นเหล็กเมื่อไม่ใช้ระบบป้องกันสนิม

บทสรุป
RustStop RSi มีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมใช้งานได้ทั้งเหล็กที่เคยเป็นสนิมและเหล็กใหม่ ลดการกัดกร่อนของโลหะ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบ ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานในการผลิตเหล็กในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ลดภาวะโลกร้อน RustStop RSi จึงเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม