ลูกค้าผลิตภัณฑ์ RustStop-Rs-i , Rs-5 (Customer Reference)

1. Vopack

2. Premier Foods (Production Plant)

3.Pinetown Printers

4.Farmers (Dam piping)

5.Engen (Roofing structure)

6. PT. Estech Solusi Carindo

7. PT. Duta Wisata Loka (Shopping Centre)

8. PT. Taman Impian Jaya Ancol (Water Theme Park)

9. Namibia Distributor

10. Other major installations pending

10.1 Conveyor

10.2 Truk

10.3 Bus

10.4 Confectionery Factory

11. PPG solarlens (กำลังติดตั้งโครงสร้างโลหะทั้งหมด)