การทดสอบการกำจัดและป้องกันสนิมของ RustStop-RX200

การกำจัดและป้องกันการกัดกร่อนโดยผลิตภัณฑ์ RustStop-RX200 โดยเทคโนโลยีผสมผสาน 2 หลักการสามารถกำจัดและป้องกันการกัดกร่อนดังรูปที่ 1 ซึ่งสามารถกำจัดสนิมออกได้อย่างหมดจด


รูปที่ 1 การกำจัดสนิมด้วย RX200


รูปที่ 2 การป้องกันสนิมด้วย RX200


รูปที่ 3 การป้องกันสนิมด้วย RX200

ส่วนรูปที่ 2-3 แสดงผลการทดสอบการป้องกันสนิมในห้องวิจัยโดยใช้กล้อง Electron Microscope จะเห็นได้ว่า RX200 มีคุณสมบัติในการป้องกันโดยการดูดซึมเข้าสู่เนื้อโลหะ สามารถนำมาใช้ในการป้องกันสนิมสำหรับโลหะใหม่หรือแม้กระทั่งโลหะที่เกิดสนิม โดยRX200 จะดูดซึมเข้าของโลหะโดยตรงและปกปิดผิวโลหะ จะช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น ดังนั้นจึงไม่เกิดการกัดกร่อนเนื่องจาการออกซิเดชั่น

บทสรุป
RustStop-RX200 มีประสิทธิภาพในการกำจัดและป้องกันสนิม สามารถใช้งานได้ทั้งเหล็กที่เคยเป็นสนิมและเหล็กใหม่ ลดการกัดกร่อนของโลหะ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบ ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานในการผลิตเหล็กในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ลดภาวะโลกร้อน RustStop-RX200 จึงเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม